Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA Sp. z o.o. zawiadamia o wyniku postępowania na dostawę 3 sztuk styczników.

24 listopada 2016 roku ENIKA podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – poddziałanie 1.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

10 listopada 2016 roku ENIKA podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – poddziałanie 1.2.2: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy.

Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA Sp. z o.o. zawiadamia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie badań i wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urządzeń.

Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA Sp. z o.o. zawiadamia o wyniku postępowania na dostawę 4 sztuk szaf stalowych.

Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA Sp. z o.o. zawiadamia o wyniku postępowania na dostawę oprogramowania specjalistycznego.

Program Regionalny Narodowa Strategia SpójnościPromuje łódzkieCentrum Obsługi PrzedsiębiorcyUnia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Ta strona używa ciasteczek Dowiedz się więcej