Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
 
Firma ENIKA Sp. z o.o. dba, aby Państwa dane osobowe były należycie chronione. W konsekwencji wprowadzenia przez Parlament Europejski nowego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych obowiązującego  w Polsce od 25 maja 2018 roku przedstawiamy Państwu klauzulę informacyjną.
ENIKA Sp. z o.o. informuje, że:
 
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ENIKA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Morgowej 11, 91-223 Łódź. Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez mail: enika@enika.pl lub telefoniczny 426521555. 
  2. Państwa dane osobowe tj. imię , nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia i ewentualnie adres , przetwarzane są  w celu odpowiedzi na zapytanie ofertowe oraz kontynuowania korespondencji elektronicznej lub pocztowej (tradycyjnej).

    Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. 

  3. Państwa dane osobowe mogą być powierzone przez ENIKA SP. z o.o. podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz  ENIKA SP. z o.o. np. w związku z obsługą systemów informatycznych, 
  4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ENIKA SP. z o.o. przez okres wymiany korespondencji elektronicznej oraz zostaną usunięte do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami Państwo kontaktowaliście, 
  6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
  7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uznają Państwo że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy. 
  8. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do dalszej korespondencji.

Ta strona używa plików cookies