Przekształtnik ENI-110/24DC

Przekształtnik ENI-110/24DC
Przekształtnik ENI-110/24DC
Opis

KARTA PRODUKTU.pdf

ZASTOSOWANIE

Przekształtnik ENI-110/24DC przeznaczony jest do zasilania niskonapięciowej sieci pokładowej w wagonach kolejowych, lokomotywach i zespołach trakcyjnych.

DANE TECHNICZNE

 Napięcie zasilania  66 ÷ 137,5 VDC
 Znamionowe napięcie wyjściowe  24 VDC
 Zmienność napięcia wyjściowego  0,5 V
 Prąd znamionowy wyjściowy ciągły  35 A
 Prąd przeciążeniowy  40 A
 Maksymalny czas przeciążenia  10 s
 Masa  ok. 5,5 kg
Odporność na zwarcia wyjścia
Całkowicie bezgłośna praca

BUDOWA

Przekształtnik posiada metalową obudowę izolowaną od układu elektrycznego. Górna część obudowy stanowi użebrowany aluminiowy kształtownik, który zapewnia chłodzenie urządzenia powietrzem z otoczenia. Do przyłączenia przewodów zasilania i odbioru służy czterozaciskowa listwa LZ10. Wewnątrz obudowy znajdują się: filtr wejściowy, moduł tranzystora IGBT z diodą zerową, hallotronowy przetwornik prądu, dławik na rdzeniu ferrytowym, sterownik oraz filtr wyjściowy.

OPIS DZIAŁANIA

Przekształtnik przetwarza zmienne napięcie zasilania na stabilizowane napięcie wyjściowe 24 V wykorzystując zasadę modulacji szerokości impulsów. Napięcie wyjściowe przekształtnika po załączeniu zasilania narasta płynnie od zera do wartości znamionowej przez czas około 1,5 s. Przekształtnik jest całkowicie odporny na przeciążenia i zwarcia. W przypadku przekroczenia znamionowego prądu obciążenia układ sterowania rozpoczyna odliczanie czasu i po 10 s pracy w stanie przeciążenia powoduje wyłączenie przekształtnika. Do jego załączenia konieczne jest wyłączenie i ponowne załączenie napięcia zasilania. W przypadku zwarcia wyjścia przekształtnika następuje ograniczenie prądu wyjściowego do wartości 40A poprzez obniżenie napięcia wyjściowego. Jednocześnie odmierzany jest czas trwania zwarcia i po 10 s następuje wyłączenie przekształtnika, podobnie jak przy przeciążeniu. Jeżeli przeciążenie lub zwarcie ustąpi przed upływem 10 s przekształtnik kontynuuje normalną pracę.

SCHEMAT BLOKOWY

schemat blokowy przeksztaltnika ENI-110-24DC

Moc kW
0.84
Napięcie wejściowe
110 VDC
Napięcie wyjściowe
24 VDC
 

Ta strona używa ciasteczek Dowiedz się więcej