Suszarka do rąk ENI-SR/L1/2016

brak obrazka
brak obrazka
Opis

KARTA PRODUKTU.pdf

ZASTOSOWANIE

Suszarka do rąk ENI-SR/L1/2016 (wersja lewa) jest urządzeniem przeznaczonym do zastosowań kolejowych, montowanym podtynkowo w przedziałach WC wagonów pasażerskich.

DANE TECHNICZNE

 Znamionowe napięcie sterownika i silnika wentylatora  24 VDC
 Znamionowe napięcie zasilania elementu grzewczego  230 VDC
 Moc elementu grzewczego  1 kW
 Pobór prądu obwodów 24 VDC  ≤ 2 A
 Wydajność wentylatorów  150 m3/h
 Poziom hałasu  max. 60 dB
 Zabezpieczenie  Dwustopniowe przed przegrzaniem;
 Max. temperatura powietrza na wylocie  60°C
 Separacja galwaniczna  Między obwodem grzewczym, a obudową
 Napięcie probiercze izolacji  Obwód grzewczy WN: 1,5kVAC/50Hz/1min.
 Obwód sterowania NN: 500VAC/50Hz/1min.
 Stopień ochrony obudowy  IP20
 Masa  3 kg
 Pozycja pracy  pionowa

 

BUDOWA

Suszarka posiada obudowę wykonaną z blachy nierdzewnej. Wewnątrz został umieszczony wentylator z poprzecznym wydmuchem powietrza, które przepływa przez element grzewczy, czujnik zbliżeniowy oraz czujniki zabezpieczeń termicznych. Na podstawie zamontowany jest układ sterowania z diodami LED informującymi o stanie pracy urządzenia. Wlot wentylatora oraz kanał wylotowy suszarki zabezpieczone zostały metalowymi kratkami przed dostaniem się ciał obcych. Przy górnej krawędzi suszarki znajdują się złącza J1 i J104 umożliwiające podłączenie suszarki do obwodów wagonu. 

OPIS DZIAŁANIA

Podanie napięcia zasilania 24VDC i 230VAC wywołuje stan gotowości do pracy suszarki. Uruchomienie urządzenia następuje po uaktywnieniu czujnika zbliżeniowego. Po około 25 sekundach następuje samoczynne wyłączenie i ponownie przejście do stanu gotowości do pracy. Ciągłe trzymanie rąk w polu widzenia czujnika (zaślepienie czujnika) nie powoduje pracy ciągłej urządzenia. Ponowne załączenie suszarki wymaga cofnięcia rąk (usunięcia zaślepienia czujnika) i powtórnego umieszczenia dłoni pod wylotem. Temperatura powietrza na wylocie suszarki jest analizowana w sposób ciągły tak, aby nie przekroczyła temperatury 60°C. W przypadku pracy awaryjnej element grzejny nie pracuje. Suszarka wydmuchuje powietrze o temperaturze otoczenia. Należy zweryfikować, czy kanał zasysowy i wylotowy nie są zablokowane ciałami obcymi. Po usunięciu przeszkody należy wcisnąć przycisk RESET. Powtórne przejścia urządzenia do trybu awaryjnego oznacza uszkodzenie czujnika temperatury i brak możliwości płynnej regulacji temperatury wylotowej powietrza. W celach bezpieczeństwa element grzejny nie zostanie załączony. Stan suszarka niesprawna wystąpi w przypadku uszkodzenia.

SCHEMAT BLOKOWY

schemat blokowy suszarki do rąk ENI-SR/L1

Moc kW
1
Napięcie wejściowe
24 VDC , 230 VAC
 

Ta strona używa ciasteczek Dowiedz się więcej