Klimatyzator KLIT 600/1

Klimatyzator KLIT 600/1
rysunek techniczny klimatyzatora KLIT 600/1
Opis

KARTA PRODUKTU.pdf

ZASTOSOWANIE

Klimatyzator KLIT 600/1 jest przeznaczony do schładzania powietrza w kabinie motorniczego tramwaju i kierowcy trolejbusu.

DANE TECHNICZNE

 Napięcie zasilania obwodu głównego  420 ÷ 900 VDC
 Napięcie zasilania sterowania  20 ÷ 28 VDC
 Pobór prądu z sieci pokładowej 24 VDC wagonu  1 A
 Znamionowa moc chłodnicza  3,5 kW
 Czynnik chłodniczy  R 134a
 Strumień powietrza chłodzącego  max 550 m3/h
 Regulacja intensywności nadmuchu  ręczna, 3 stopniowa
 Masa  około 90 kg

BUDOWA

Klimatyzator składa się z dwóch zasadniczych części: agregatu chłodniczegoi przetwornicy, mocowanych na wspólnej ramie na dachu pojazdu, nad kabiną prowadzącego pojazd. Napięcia zasilające są doprowadzane przewodami do hermetycznej puszki przyłączeniowej umieszczonej na bocznej ścianie przetwornicy. Panel sterowniczy zawierający wyłącznik, przełącznik intensywności nadmuchu i kierownice strumienia schłodzonego powietrza jest umieszczony w suficie kabiny.

DZIAŁANIE

Ciepłe powietrze znajdujące się w kabinie prowadzącego jest zasysane przez dwie dmuchawy do klimatyzatora. Po schłodzeniu i osuszeniu w parowniku jest ponownie wprowadzane do kabiny. Powstający przy tym kondensat wody jest usuwany na zewnątrz przez otwór odpływowy, podobnie jak woda deszczowa, która dostała się do klimatyzatora. Obieg chłodniczy jest kontrolowany podczas pracy przez wyłącznik przeciwoblodzeniowy i wyłącznik ciśnieniowy, które oddziaływają na silnik sprężarki. Zasilanie agregatu chłodniczego zapewnia przetwornica, a podczas krótkotrwałych zaników napięcia trakcyjnego – bateria akumulatorów znajdująca się w klimatyzatorze. Brak napięcia trakcyjnego trwający dłużej niż 7 s powoduje wyłączenie klimatyzatora, który pozostaje w stanie czuwania. Przetwornica zapewnia separację galwaniczną pomiędzy siecią trakcyjną, a agregatem chłodniczym oraz automatycznie doładowuje baterię akumulatorów klimatyzatora. Uruchomienie klimatyzatora i ustawienie intensywności nadmuchu powietrza odbywa się elementami umieszczonymi na panelu sterowniczym.

SCHEMAT BLOKOWY

schemat blokowy prostownika diodowego typu ENI - 12D - 2M

Moc kW
3.5
Napięcie wejściowe
24 VDC
 

Ta strona używa ciasteczek Dowiedz się więcej