Falownik ENI-FT600/200/CR

Falownik ENI-FT600/200/CR
rysunek techniczny falownika ENI-FT600/200/CR
Opis

KARTA PRODUKTU.pdf

ZASTOSOWANIE

Skrzynia falownika ENI-FT600/200/CR służy do zasilania asynchronicznych silników trakcyjnych napięciem przemiennym o regulowanej częstotliwości. W jednej skrzyni zamontowane są dwa falowniki przeznaczone do sterowania pracą dwóch silników asynchronicznych. Każdy falownik posiada własny sterownik mikroprocesorowy, pracujący pod nadzorem sterownika tramwaju z którym komunikuje się poprzez magistralę CAN i sygnały stykowe.

DANE TECHNICZNE

 Znamionowe napięcie zasilania  600 VDC
 Znamionowe napięcie zasilania sterowania  24 VDC
 Zakres zmienności napięcia zasilania  400 ÷ 800 VDC
 Znamionowe napięcie wyjściowe  3 x 445 V, 77 Hz
 Częstotliwość wyjściowa  0 ÷ 200 Hz
 Znamionowa moc wyjściowa  2 x 100 kVA
 Maksymalna moc wyjściowa  2 x 200 kVA
 Komunikacja ze sterownikiem napędu  CAN 2.0A / CAN Open, sygnały stykowe
 Chłodzenie  powietrzne, wymuszone
 Stopień ochrony obudowy  IP65 – przestrzeń z wyposażeniem energoelektronicznym
 IP21 – kanały powietrzne
 Masa  320 kg

BUDOWA

Falownik posiada szczelną obudowę wykonaną z blachy malowanej proszkowo. Falownik przystosowany jest do montażu na dachu tramwaju. Na bokach falownika umieszczono otwory wentylacyjne. Na jednej ze ścian falownika zaprojektowano przepusty kablowe dla przewodów silnoprądowych oraz dwa złącza sterowania. We wnętrzu falownika zamontowane są dwa falowniki przeznaczone do sterowania pracą dwóch silników asynchronicznych. Obydwa falowniki posiadają wspólny filtr wejściowy LC wraz z układem wstępnego ładowania. W skrzyni umieszczono tzw. klucz wejściowy umożliwiający odłączenie filtru wejściowego falownika od sieci trakcyjnej w szczególnych przypadkach. Każdy falownik posiada własny sterownik mikroprocesorowy, pracujący pod nadzorem sterownika napędu.

OPIS DZIAŁANIA

Falownik zamienia napięcie sieci trakcyjnej prądu stałego na napięcie przemienne o regulowanej amplitudzie i częstotliwości. Pozwala na zmianę kierunku wirowania silnika trakcyjnego (jazda przód/tył). Układ sterujący realizuje algorytm sterowania wektorowego polegający na jednoczesnym pośrednim sterowaniu momentem i strumieniem wirnika silnika trakcyjnego. Wykorzystanie tego algorytmu regulacji pozwoliło na osiągnięcie bardzo dobrych właściwości trakcyjnych w stanach dynamicznych oraz optymalne wykorzystanie falownika. Falownik umożliwia zwrot energii kinetycznej hamującego pojazdu do sieci trakcyjnej, zewnętrznego układu superkondensatorów lub po przekroczeniu ustalonego progu napięcia rekuperacji wytracanie jej w dachowym rezystorze hamowania.

Falownik napędu zapewnia:

  • realizację wszystkich funkcji ruchowych pojazdu: rozruch, hamowanie, wybieg,
  • uzyskanie parametrów dynamicznych rozruchu i hamowania elektrodynamicznego zgodnych z wymogami Rozporządzenia nr 344 Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz ich niezbędnego wyposażenia,
  • hamowanie elektrodynamiczne prowadzone aż do całkowitego zatrzymania pojazdu,
  • możliwość bieżącego monitorowania stanu pracy napędu i parametrów rozruchowych pojazdu przy pomocy panelu operatorskiego podłączonego do sieci CAN.

SCHEMAT BLOKOWY

schemat blokowy falownika ENI-FT600/200/CR

Moc kW
200
Napięcie wejściowe
600 VDC
Napięcie wyjściowe
3 x 400 VAC
 

Ta strona używa ciasteczek Dowiedz się więcej