Przetwornica ENI-PT600/N8CD/2015

Przetwornica ENI-PT600/N8CD/2015
rysunek techniczny przetwornicy ENI-PT600/N8CD/2015
Opis

KARTA PRODUKTU.pdf

ZASTOSOWANIE

Przetwornica ENI-PT600/N8CD/2015 przeznaczona jest do zasilania pomocniczych obwodów elektrycznych napięciem stałym 28 V i napięciem przemiennym 3 x 400 VAC, 100Hz w modernizowanych tramwajach typu N8CD. Przetwornica jest zamiennikiem funkcjonalnym i elektrycznym używanej poprzednio oryginalnej przetwornicy elektromaszynowej (wirującej).

DANE TECHNICZNE

 Znamionowe napięcie zasilania  600 VDC
 Zakres zmienności napięcia zasilania  400 ÷ 900 VDC
Wyjście napięcia stałego
 Napięcie znamionowe  28 VDC ± 0,3 V
 Znamionowy prąd wyjściowy  180 A
 (źródło prądowe 200 A przez czas 8 s)
 Zabezpieczenia  przed przeciążeniem
 przed zwarciem zacisków wyjściowych
Wyjście napięcia przemiennego
 Napięcie znamionowe  3 x 400 VAC (100 Hz)
 Znamionowa moc wyjściowa  3 kVA
 Zabezpieczenia  przed zwarciem i przeciążeniem
 Temperatura otoczenia  -30°C ÷ +50°C
 Stopień ochrony obudowy  IP66
 Masa  95 kg

BUDOWA

Przetwornica jest zabudowana w szczelnej i wytrzymałej obudowie aluminiowej; jest ona zabezpieczona pokryciem antykorozyjnym, a następnie powłoką malarską podnoszącą jej odporność na czynniki środowiskowe i warunki eksploatacji. Obudowa skrzyni, sposób mocowania oraz przyłącza elektryczne przetwornicy są dostosowane do wymagań klienta i zamocowania pozostałego po przetwornicy wirującej. Połączenia z instalacją elektryczną WN i NN pojazdu odbywają się poprzez złącza zamontowane na wzdłużnej ściance obudowy: WN - X1 i NN - X2 zapewniające niezawodne, pewne i stabilne połączenia obwodów przetwornicy i wagonu. Dostęp serwisowy do wnętrza przetwornicy zapewnia zdejmowana pokrywa umieszczona na dolnej powierzchni urządzenia (dostępność z kanału obsługowego bez demontażu urządzenia). Wysokowydajne radiatory aluminiowe zapewniają skuteczne chłodzenie konwekcyjne (naturalne) powietrzem z otoczenia elementów elektronicznych toru mocy urządzenia zarówno w czasie ruchu pojazdu jak i na postoju.

OPIS DZIAŁANIA

Przetwornica ENI-PT600/N8CD/2015 przetwarza napięcia zasilania trakcji tramwajowej na stabilizowane napięcia wyjściowe (przekazywane do obwodów pomocniczych pojazdu):

  • stałe 28 VDC zasilające obwody stałoprądowe i baterię akumulatorów,
  • przemienne sinusoidalne 3 x 400 VAC , 100Hz zasilające obwody przemienno-prądowe.

Napięcie wejściowe doprowadzone jest poprzez wejściowy filtr EMC_WN do filtru wejściowego, który tłumi zarówno przepięcia pojawiające się w sieci trakcyjnej jak i ogranicza wsteczne oddziaływanie zakłócające samej przetwornicy na sieć zasilającą. Izolacja między uzwojeniami transformatorów stanowi separację galwaniczną zarówno między wejściem WN i wyjściami NN urządzenia, jak też i wzajemną wyjść DC i AC pomiędzy sobą. Wszystkie obwody elektryczne przetwornicy są izolowane galwanicznie od obudowy. Napięcie uzwojenia wtórnego transformatora toru DC jest prostowane i filtrowane, a następnie przekazywane do zacisków wyjściowych poprzez bezstykowe czujniki prądu i napięcia. Wyjściowe napięcie DC jest odkłócane dodatkowo w filtrze wyjściowym EMC. Napięcie toru AC jest prostowane i filtrowane, a następnie dodatkowo przetwarzane w falowniku trójfazowym (z wykorzystaniem techniki PWM) i poprzez filtr sinusoidalny (tłumiący wyższe harmoniczne napięcia) oraz filtr odkłócający EMC jest przekazywane do zacisków wyjściowych toru AC. Warunkiem rozpoczęcia pracy zainstalowanego w tramwaju urządzenia jest załączenie baterii akumulatorów i załączenie przekaźnika P1, co skutkuje uruchomieniem obwodów sterowania. W torze AC zastosowano baterię kondensatorów podtrzymujących prace falownika wyjściowego AC w czasie przejazdu przez izolatory sekcyjne i w czasie odskoków pantografu (spowodowane tym krótko-trwałe zaniki napięcia WN zasilającego przetwornicę nie powodują zaników napięcia wyjściowego AC).

SCHEMAT BLOKOWY

schemat blokowy przetwornicy ENI-PT600/N8CD/2015

Moc kW
8
Napięcie wejściowe
600 VDC
Napięcie wyjściowe
24 VDC , 3 x 400 VAC
 

Ta strona używa ciasteczek Dowiedz się więcej