Przetwornica ENI-PW3000/24

rysunek-techniczny-przetwornicy-eni-pw3000-24
Opis

KARTA PRODUKTU.pdf

ZASTOSOWANIE

Przetwornica ENI-PW3000/24 przeznaczona jest do zasilania obwodów pomocniczych wagonów osobowych napięciem stałym 24 V.

DANE TECHNICZNE

 Napięcie zasilania  3000 VDC
 Zmienność napięcia zasilania  2000 ÷ 4000 VDC
 Napięcie wyjściowe  28 VDC ± 1,4 V
 Znamionowy prąd wyjściowy  240 A
 Maksymalny prąd wyjściowy  265 A przez 30 s
 Maksymalny prąd ładowania akumulatora  ograniczony do: 75 A
Zabezpieczenie przed zwarciem zacisków wyjściowych
Zabezpieczenie przed długotrwałym przeciążeniem
 Minimalne napięcie baterii niezbędne do podjęcia pracy przez przetwornicę  16,5 VDC
 Zakres temperatury otoczenia  -30°C ÷ +40°C
 Gabaryty  1000 x 700 x 600 mm
 Masa  240 ± 10 kg
 Stopień ochrony obudowy  IP54
 Chłodzenie  naturalne

BUDOWA

Przetwornica zabudowana została w szczelnej wytrzymałej mechanicznie skrzyni aluminiowej, w której zostało umieszczone całe wyposażenie elektryczne. Skrzynia zabezpieczona została farbą podnoszącą jej odporność na warunki eksploatacji. Dostęp do wnętrza urządzenia umożliwia uchylna pokrywa stanowiąca jednocześnie wysokowydajny radiator aluminiowy. Przyłącza elektryczne zostały umieszczone w wydzielonych przestrzeniach. W obwodach NN i sterowniczych przetwornicy zastosowano gniazda wielowtykowe.

OPIS DZIAŁANIA

Przetwornica przetwarza wejściowe napięcie zasilania trakcji kolejowej na stabilizowane napięcie wyjściowe 24 V przekazywane DC do obwodów pomocniczych wagonu. Separację galwaniczną między wejściem i wyjściem zapewnia transformator mocy TR pracujący z podwyższona częstotliwością. Stabilizację napięcia wyjściowego, kontrolę prądu ładowania baterii akumulatorów oraz odporność urządzenia na przeciążenia i zwarcia zapewnia układ sterowania. Diagnostyka kontroluje sprawność i gotowość do pracy całego urządzenia i w przypadku wykrycia niesprawności któregoś z podzespołów jest wstrzymywana praca urządzenia i następuje sygnalizacja awarii. W wyniku zastosowania falownika WN pracującego z podwyższoną częstotliwością hałas emitowany przez urządzenie osiąga bardzo niski poziom i jest praktycznie niesłyszalny dla obsługi.

Funkcje realizowane przez przetwornicę:

  • łagodny start po podaniu wysokiego napięcia,
  • utrzymywanie stałej wartości napięcia wyjściowego 24 V niezależnie od zmian napięcia wejściowego i obciążenia DC wnoszonego przez obwody pomocnicze wagonu,
  • ograniczanie maksymalnej wartości prądu wyjścia 24 V poprzez ograniczenie jego wartości w stanach przeciążeniowych DC i zwarciowych,
  • kontrola czasu trwania stanu przeciążenia przetwornicy i jej wyłączenie po czasie trwania 30 s,
  • kontrola i ograniczenie maksymalnej wartości prądu ładowania baterii akumulatorów oraz temperaturowa korekta napięcia ładowania,
  • wytwarzanie sygnałów diagnostycznych „Alarmu BRAKU ŁADOWANIA” (styki przekaźnika) przekazywanych do instalacji wagonu potwierdzających stan pracy przetwornicy.
Moc kW
7
Napięcie wejściowe
3000 VDC
Napięcie wyjściowe
24 VDC
 

Ta strona używa ciasteczek Dowiedz się więcej