Dostarczenie energii do autobusu elektrycznego

W artykule omówiono metody dostarczania energii do autobusu elektrycznego z ogniwami elektrochemicznymi.

Scharakteryzowano 2 rodzaje ładowarek – szybkie i wolne wraz z ich uproszczonymi schematami, pozwalającymi na wskazanie zasad ich działania. Artykuł zawiera także opis systemu fotowoltaicznego, umożliwiającego wykorzystanie energii promieniowania słonecznego.

Treść arykułu

 

Ta strona używa plików cookies