Dostawy napędów do Zielonej Góry i Szczecinka

Kolejne zamówienia otrzymaliśmy od firmy URSUS BUS S.A. na napędy do autobusów elektrycznych. Pierwsze zamówienie dotyczy dostaw napędów przeznaczonych do 47 autobusów elektrycznych dla Zielonej Góry.

Przetarg w Zielonej górze był jak dotąd największym tego typu w Polsce i jednym z największych w Europie. Drugie zamówienie opiewa na dostawy 10 kompletów aparatury elektrycznej przeznaczonej do autobusów elektrycznych dla Szczecinka.

Ta strona używa plików cookies